ฟิล์มหด pvc แบบตัดสำเร็จ

ฟิล์มหด SHRINK FILM ฟิล์มชริ้งค์ ฟิล์มหดเป่าลมร้อน

ฟิล์มหดแบบถุงสำเร็จรีดโค้ง เพื่อการห่อหุ้มสินค้า

ป้องกันการแกะทำลาย เพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยให้กับสินค้า
 วิธีการใช้งาน

เครื่องเป่าลมร้อน สำหรับเป่าฟิล์มหด กำลัง 1200-1500 วัตต์

 

ฟิล์มหดเป่าลมร้อนแบบถุงสำเร็จรูปรีดโค้ง   

ขายปลีกเริ่มต้นที่ 1กก.

 

ขนาด (นิ้ว) จำนวนชิ้น/กก. ราคา (บาท)
2" x 5" 1,700 ชิ้น 400 บาท
2" x 6" 1,500 ชิ้น 400 บาท
2" x 8" 1,100 ชิ้น 400 บาท
2.25" x 5" 1,600 ชิ้น 350 บาท
2.25" x 6" 1,300 ชิ้น 350 บาท
 2.5" x 4"  1,700 ชิ้น  350 บาท
 2.5" x 5"  1,400 ชิ้น  350 บาท
 2.5" x 6"  1,200 ชิ้น  350 บาท
 2.5" x 7"  1,000 ชิ้น  350 บาท
2.5" x 8" 900 ชิ้น 350 บาท
2.5" x 10" 720 ชิ้น 350 บาท

ขนาด (นิ้ว) จำนวนชิ้น/กก. ราคา (บาท)
3" x 4" 1,500 ชิ้น 300 บาท
3" x 5" 1,200 ชิ้น 300 บาท
3" x 6" 1,000 ชิ้น 300 บาท
3" x 7" 850 ชิ้น 250 บาท
3" x 8" 750 ชิ้น 250 บาท
3" x 9" 660 ชิ้น 250 บาท
3" x 10" 600 ชิ้น 250 บาท
3.25" x 4" 1,370 ชิ้น 300 บาท
3.25" x 5" 1,100 ชิ้น 300 บาท
3.5" x 4"  1,300 ชิ้น  300 บาท
3.5" x 5" 1,000 ชิ้น 250 บาท
3.5" x 6" 850 ชิ้น 250 บาท
3.5" x 7" 730 ชิ้น 250 บาท
3.5" x 7.5" 680 ชิ้น 250 บาท
3.5" x 8" 640 ชิ้น 250 บาท
3.5" x 9" 570 ชิ้น 250 บาท
3.5" x 10" 500 ชิ้น 250 บาท
3.5" x 12" 720 ชิ้น 250 บาท
3.625" x 5" 990 ชิ้น 250 บาท
3.625" x 5.25" 940 ชิ้น 250 บาท

ขนาด (นิ้ว) จำนวนชิ้น/กก. ราคา (บาท)
4" x 4" 1,100 ชิ้น 250 บาท
4" x 5" 900 ชิ้น 250 บาท
4" x 6" 750 ชิ้น 220 บาท
4" x 7" 640 ชิ้น 220 บาท
4" x 8" 560 ชิ้น 220 บาท
4" x 9" 500 ชิ้น 220 บาท
4" x 10" 450 ชิ้น 220 บาท
4" x 12" 370 ชิ้น 220 บาท
4.25" x 5" 840 ชิ้น 250 บาท
4.5" x 4" 1,000 ชิ้น 250 บาท
4.5" x 5" 800 ชิ้น 250 บาท
4.5" x 6" 660 ชิ้น 220 บาท
4.5" x 7" 570 ชิ้น 220 บาท
4.5" x 8" 500 ชิ้น 220 บาท
4.5" x 8.5" 470 ชิ้น 220 บาท
4.5" x 9" 440 ชิ้น 220 บาท
4.5" x 10" 400 ชิ้น 220 บาท
4.5" x 12" 330 ชิ้น 220 บาท

ขนาด (นิ้ว) จำนวนชิ้น/กก. ราคา (บาท)
5" x 4" 900 ชิ้น 200 บาท
5" x 5" 720 ชิ้น 200 บาท
5" x 6" 600 ชิ้น 200 บาท
5" x 7" 500 ชิ้น 200 บาท
5" x 8" 450 ชิ้น 200 บาท
5" x 8"  โค้งแหลม 450 ชิ้น 200 บาท
5" x 9" 400 ชิ้น 200 บาท
5" x 10" 360 ชิ้น 200 บาท
5" x 11" 325 ชิ้น 200 บาท
5" x 12" 300 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 4" 800 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 5" 650 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 5.5" 600 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 6" 540 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 7" 460 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 8" 400 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 8.75" 370 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 9" 360 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 10" 320 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 12" 270 ชิ้น 200 บาท
5.5" x 14" 230 ชิ้น 200 บาท

ขนาด (นิ้ว) จำนวนชิ้น/กก. ราคา (บาท)
6" x 5" 600 ชิ้น 200 บาท
6" x 6" 500 ชิ้น 200 บาท
6" x 7" 430 ชิ้น 200 บาท
6" x 8" 370 ชิ้น 200 บาท
6" x 9" 330 ชิ้น 200 บาท
6" x 10" 300 ชิ้น 200 บาท
6" x 12" 250 ชิ้น 200 บาท
6" x 12" โค้งแหลม 250 ชิ้น 200 บาท
6" x 13" 230 ชิ้น 200 บาท
6" x 13" โค้งแหลม 230 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 5" 550 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 6" 460 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 7" 400 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 8" 340 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 9" 300 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 10" 280 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 12" 230 ชิ้น 200 บาท
6.5" x 14" 200 ชิ้น 200 บาท

    

  

 ขนาด (นิ้ว)  จำนวนชิ้น/กก.  ราคา (บาท)
 7" x 6" 430 ชิ้น 200 บาท
 7" x 7" 360 ชิ้น 200 บาท
 7" x 8" 320 ชิ้น 200 บาท
 7" x 9" 280 ชิ้น 200 บาท
 7" x 10" 250 ชิ้น  200 บาท
 7" x 11" 230 ชิ้น 200 บาท
 7" x 12" 210 ชิ้น 200 บาท
 7" x 14" 180 ชิ้น 200 บาท
 7.5" x 6" 400 ชิ้น 200 บาท
 7.5" x 8" 300 ชิ้น 200 บาท
 7.5" x 9" 260 ชิ้น 200 บาท
 7.5" x 10" 240 ชิ้น 200 บาท
 7.5" x 12" 200 ชิ้น 200 บาท
 7.5" x 14" 170 ชิ้น 200 บาท

ขนาด (นิ้ว)  จำนวนชิ้น/กก.  ราคา (บาท)
8" x 7" 320 ชิ้น 200 บาท
8" x 8" 280 ชิ้น 200 บาท
8" x 9" 245 ชิ้น 200 บาท
8" x 10" 220 ชิ้น 200 บาท
8" x 11" 200 ชิ้น 200 บาท
8" x 12" 180 ชิ้น 200 บาท
8" x 13" 170 ชิ้น 200 บาท
8" x 14" 160 ชิ้น 200 บาท
8" x 16" 140 ชิ้น 200 บาท
8.5" x 7" 300 ชิ้น 200 บาท
8.5" x 10" 200 ชิ้น 200 บาท
8.5" x 12" 180 ชิ้น 200 บาท
8.5" x 14" 150 ชิ้น 200 บาท
9" x 8" 250 ชิ้น 200 บาท
9" x 9" 220 ชิ้น 200 บาท
9" x 10" 200 ชิ้น 200 บาท
9" x 11" 180 ชิ้น 200 บาท
9" x 12" 160 ชิ้น 200 บาท
9" x 14" 140 ชิ้น 200 บาท
9" x 16" 110 ชิ้น 200 บาท
9.5" x 9" 200 ชิ้น 200 บาท

ขนาด (นิ้ว)  จำนวนชิ้น/กก.  ราคา (บาท)
10" x 10" 180 ชิ้น 200 บาท
10" x 12" 150 ชิ้น 200 บาท
10" x 13.5" 130 ชิ้น 200 บาท
10" x 15" 120 ชิ้น 200 บาท
10" x 18" 100 ชิ้น 200 บาท
11" x 12" 140 ชิ้น 200 บาท
11" x 15" 110 ชิ้น 200 บาท
11" x 18" 90 ชิ้น 200 บาท
12" x 18" 80 ชิ้น 200 บาท
12.5" x 15" 90 ชิ้น 200 บาท
12.5" x 20" 70 ชิ้น 200 บาท
13" x 18" 75 ชิ้น 200 บาท
14" x 18" 70 ชิ้น 200 บาท
15.25" x 18" 65 ชิ้น 200 บาท
16 " x 18" 60 ชิ้น 200 บาท
17" x 22" 50 ชิ้น 200 บาท
18" x 20" 50 ชิ้น 200 บาท
20" x 22" 40 ชิ้น 200 บาท


ขนาด (นิ้ว)  จำนวนชิ้น/กก. ราคา (บาท)
17" x 13" (ถังสังฆทาน 1.5ลิตร) 80 ชิ้น 200 บาท
18" x 13" (ถังสังฆทาน 2.5ลิตร) 75 ชิ้น 200 บาท
19" x 15" (ถังสังฆทาน 3.5ลิตร) 65 ชิ้น 200 บาท
20" x 15" (ถังสังฆทาน 4.5ลิตร) 60 ชิ้น 200 บาท

 

ฟิล์มหดเป่าลมร้อนแบบตัดเปิด 2 ด้าน   

ขายปลีกเริ่มต้นที่ 1กก.

ขนาด (นิ้ว)  จำนวนชิ้น/กก. ราคา (บาท)
ตัดเปิด  9" x 12" 160 ชิ้น 180 บาท
ตัดเปิด  9" x 16" 120 ชิ้น 180 บาท
ตัดเปิด 10" x 12" 150 ชิ้น 180 บาท
ตัดเปิด 10.25" x 2.5" (หุ้มกระปุกหมูหยอง) 700 ชิ้น 180 บาท
ตัดเปิด 11" x 12" 140 ชิ้น 180 บาท
ตัดเปิด 12" x 12" 120 ชิ้น 180 บาท
ตัดเปิด 12.5" x 15.5" 90 ชิ้น 180 บาท

 

โทร :  02-1063412 คุณยุ้ย/คุณจุ๋ม

มือถือ : 096-9192420 คุณจอย/คุณเปิ้ล    

www.salesthai55.com 

 ****พุทธมลฑลสาย3****

Email  : salesthai55@hotmail.com

line ID : @salesthai55  

 

www.เซลล์ไทย55.com ฟิล์มหด เป่าลมร้อน ซื้อ ที่ไหน พลาสติก ซีล ราคา แคปซีล แคปซิล แคป ซีล ฟิล์ม แพ็ ค สินค้า ฟิล์มหด ตลาด ไท ฟิล์ม หด พุทธ มณฑล ฟิล์มหดนนทบุรี เครื่องซิลปิดปากถุง เครื่องเป่าลมร้อน ขายส่ง ขายปลีก ฟิล์มหด ซื้อฟิล์มหด ขายฟิล์มหด ฟิล์มหดราคา ฟิล์มหดขนาด บรรจุภัณฑ์ ฟิล์มหดPVC ฟิล์มหดPET ฟิล์มหดPP ฟิล์มหดOPP ฟิล์มหดPOF ฟิล์มหดใส ฟิล์มหดขุ่น ฟิล์มหดลาย ฟิล์มหดร้อน ฟิล์มหดเย็น ผลิตฉลากฟิล์มหด Shrink Label flexible packaging โรงงานผู้ผลิต ฟิล์มหด PVC, POF -บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล flexible packaging  flexipack flexipackage  
ขายส่งเท่านั้นรับประกันถูกจริง 
Visitors: 238,706