สินค้า Cactus กระบองเพชรสวยๆ

เสวสัดีครับเพื่อนๆที่สนใจcactus  ฝากเพลด้วยนะครับ https://www.facebook.com/Npkla15383/?ti=as&form=MY01SV&OCID=MY01SV


กระบองเพชร (อังกฤษ: Cactus) เป็นพืชพื้นเมืองที่มีแหล่งกำเนิดในทะเลทราย ต้นกระบองเพชรสามารถยืนต้นอยู่ได้แม้อยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดาร โดยไม่ตาย เพราะจะเก็บน้ำไว้ในลำต้นเป็นจำนวนมาก

เรามีแบ่งจำหน่ายสายพันธุ์ 

Gymnocalycium mihanovichii 

(ยิมโนคาไลเซียม มิฮาโนวิชิอาย) มีทั้งสีเขียว สีด่าง ลูกผสม LB  และ LBHB

 ราคาและสีเลือกได้ในเพลเลยครับ

https://www.facebook.com/Npkla15383/?ti=as&form=MY01SV&OCID=MY01SV
Visitors: 189,496