ฟิล์มหด POF

ฟิล์มหด POF  (Polyolefin Shrink Film)  เป็นฟิล์มที่มีลักษณะบางใส มีความอ่อนนุ่มแต่แข็งแรง นิยมใช้ในการหุ้มห่อหรือแพ็คสินค้าที่มีน้ำหนักเบา สามารถมองเห็นสินค้าภายในหีบห่อได้ จึงเหมาะกับการเพิ่มภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูดีขึ้น  POF สามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยไม่เป็นอันตราย จึงช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อนชนิดต่างๆ เช่น ความชื้น กลิ่น และฝุ่นได้ดี  POF เป็นฟิล์มหดอีกชนิดที่นิยมใช้เพื่อห่อหุ้มสินค้า ทั้ง เครื่องสำอางค์ pharmercy อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น กีฬา อาหาร เครื่องเขียน 

ฟิล์มหด POF มีความหนาอยู่ที่ 15 ,19 และ 25 ไมครอน สามารถสั่งซื้อเป็นแบบม้วน หรือตัดถุงสำเร็จตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด

 

ฟิล์มหด POF 19 mic แบบถุงสำเร็จรีดตรง 

 ลำดับ   ชนิดฟิล์ม   ขนาดสินค้า (นิ้ว) 

จำนวนชิ้นต่อแพค

(แพค 0.5 กก.) 

 ราคาขายต่อแพค

(แพค 0.5 กก.) 

1 ฟิล์มหด POF 19 Mic  2.5" x 8" 950 ชิ้น/แพค 400 บาท/แพค
2 ฟิล์มหด POF 19 Mic  3" x 8" 780 ชิ้น/แพค 350 บาท/แพค
3 ฟิล์มหด POF 19 Mic  3.5" x 11" 490 ชิ้น/แพค 350 บาท/แพค
4 ฟิล์มหด POF 19 Mic  4" x 11" 420 ชิ้น/แพค 300 บาท/แพค
5 ฟิล์มหด POF 19 Mic 4.5" x 8" 520 ชิ้น/แพค 300 บาท/แพค
6 ฟิล์มหด POF 19 Mic  4.5" x 11" 380 ชิ้น/แพค 300 บาท/แพค
7 ฟิล์มหด POF 19 Mic  5" x 11" 340 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
8 ฟิล์มหด POF 19 Mic  5.5" x 8" 430 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
9 ฟิล์มหด POF 19 Mic  5.5" x 12" 280 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
10 ฟิล์มหด POF 19 Mic  6" x 12" 260 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
11 ฟิล์มหด POF 19 Mic  6.5" x 12" 240 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
12 ฟิล์มหด POF 19 Mic  7" x 14" 200 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
13 ฟิล์มหด POF 19 Mic  7.5" x 14" 180 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
14 ฟิล์มหด POF 19 Mic 8" x 15" 160 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
15 ฟิล์มหด POF 19 Mic 8" x 18" 130 ชิ้น/แพค 250 บาท/แพค
16