ฟิล์มหดหุ้มฝาขวด (Cap Seal) ฉลากฟิล์มหุ้มสินค้าป้องกันการแกะ

  แคปซิล  (Cap Seal) หรือฟิล์มหดหุ้มฝาขวด ใช้เพื่อป้องกันสินค้าเปิดก่อนถึงมือลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าก่อนการบริโภค เพียงสวมแคปซิลที่ฝาขวดน้ำดื่ม ฝาขวดเครื่องดื่มสมุนไพร ฝากระปุกยา ฝาขวดอาหารเสริม ฝาขวดแยม ฝาขวดรังนก  แล้วใช้ความร้อนจากเครื่องอบหรือเครื่องเป่าลมร้อน พลาสติกก็จะหดแนบรัดปิดผนึกฝา


แคปซิล (cap seal) แคปซิลฝาขวดน้ำดื่ม มีแบบมาตรฐานพิมพ์ลาย protect for you ลายลูกศรขาว  และแคปซิลใสไม่พิมพ์  มีรอยปรุเพื่อง่ายต่อการฉีกซึ่งลูกค้าสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 กก ขึ้นไป ไม่มียอดขึ้นต่ำในการสั่งซื้อ ไม่มีค่าบล็อกแม่พิมพ์

 

 

 

แค็ปซิล สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น

- ธุรกิจน้ำดื่ม ธุรกิจโรงเเรม  สามารถนำไปหุ้มฝาขวดน้ำในห้องพักป้องกันการแกะของแขกที่เข้าพัก 

- ธุรกิจอาหารเสริม ยา เครื่องสำอางค์ สามารถใช้ในการหุ้มกระปุกยา แท่งลิปสติก มาสค่าลา หลอดดรอปเซรั่ม

        

- ธุรกิจการเกษตร ใช้หุ้มฝาขวดยาฆ่าแมลง ปุ๋ยน้ำ

- ธุรกิจอาหาร  ใช้หุ้มฝาขวดขวดแยม  ฝาขวดรังนก  

  

 - หรือสายพุทธธรรม   แคปซิลสามารถหุ้มตลับพระ ป้องกันการแกะได้อีกด้วย

 

แต่หากลูกค้าต้องการแค็ปซีลที่มีข้อความตามที่ลูกค้าต้องการ

สามารถสั่งผลิตได้  จำนวนขึ้นต่ำ 60 กก และมีค่าบล็อกแม่พิมพ์ 

  

แคปซิล ใสปรุฉีก สำหรับหุ้มเฉพาะฝา หลอดหรือขวด

ชนิด

รายละเอียด

สินค้า

จำนวนชิ้น/

กก.

ราคาขาย

(บาท)

เหมาะสำหรับสินค้า

เช่น

แคปซิลใสปรุ 25 mm x 100 mm 3,500 350   ลิปจุ่ม    เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 cm
แคปซิลใสปรุ 28 mm x 120 mm 2,600 350   ลิปสติก  เส่นผ่าศูนย์กลาง 1.5 cm
แคปซิลใสปรุ 32 mm x 120 mm 2,300 350   ลิปสติก  เส่นผ่าศูนย์กลาง 1.8 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 25 mm 10,000 350   ฝาขวด  เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 75 mm 3,300 350   พิมเสนน้ำ เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 100 mm 2,500 350   ลิปสติก    เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 120 mm 2,100 350   ลิปสติก    เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 150 mm 1,700 350   ลิปสติก    เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 40 mm x 47 mm 4,700 350   ฝาขวดสเปรย์ เส่นผ่าศูนย์กลาง 2.1 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 35 mm 6,000 350   ฝาขวดดรอป  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 60 mm 3,500 350   ขวดดรอป  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.5 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 80 mm 2,600 350   ขวดดรอป  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.5 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 100 mm 2,000 350   ขวดยาเหลือง  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.5 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 130 mm 1,600 350   ลิปสติกแท่งเหลี่ยม  กว้างด้านละ 2 cm
แคปซิลใสปรุ 48 mm x 35 mm 5,400 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 2.8 cm
แคปซิลใสปรุ 48 mm x 105 mm 1,800 350   ขวดยาเหลือง  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.8 cm
แคปซิลใสปรุ 50 mm x 50 mm 3,500 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 2.8-3 cm
แคปซิลใสปรุ 56 mm x 40 mm 4,000 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิลใสปรุ 56 mm x 33 mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม   เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิลใสปรุ 62 mm x 47 mm 3,000 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3.5 -3.8 cm
แคปซิลใสปรุ 62 mm x 62 mm 2,300 350   ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ 62 mm x 72 mm 2,000 350   ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ 68 mm x 30 mm 4,300 350   ฝากระปุกวิตามิน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4 cm
แคปซิลใสปรุ  72 mm x 32 mm  3,800 350   ฝาขวดนม น้ำผลไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4.1-4.3 cm
แคปซิลใสปรุ  72 mm x 50 mm 2,500 350   หุ้มหัวสเปรย์ หัวปั้ม  ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ  72 mm x 80 mm 1,500 350   หุ้มหัวสเปรย์ หัวปั้ม  ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ  78 mm x 30 mm 3,700 350   ฝาขวดรังนก เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4.6-4.7 cm
แคปซิลใสปรุ  80 mm x 30 mm   3,600  350    ฝาขวดรังนก เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4.8 cm
แคปซิลใสปรุ  85 mm x 30 mm  3,500 350    ฝาขวดรังนก เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 5-5.1 cm
แคปซิลใสปรุ  97 mm x 30 mm  3,000 350    ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 5.8 cm
แคปซิลใสปรุ  103 mm x 30 mm  2,800 350   ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 6-6.3 cm
แคปซิลใสปรุ  108 mm x 30 mm  2,700 350    ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 6.5 cm
แคปซิลใสปรุ 108 mm x 50 mm 1,600 350   หุ้มกระปุกน้ำพริก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 6.5 cm
แคปซิลใสปรุ 113 mm x 35 mm 2,300 350   ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 7 cm
แคปซิลใสปรุ 120 mm x 35 mm 2,100 350   หุ้มกระปุกน้ำพริก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 7.2-7.4 cm
แคปซิลใสปรุ 125 mm x 35 mm 2,000 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 7.5-7.7 cm
แคปซิลใสปรุ 135 mm x 50 mm 1,300 350   หุ้มกระปุกน้ำพริก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 8.3 cm
แคปซิลใสปรุ 143 mm x 35 mm 1,800 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 8.5-8.9 cm
แคปซิลใสปรุ 165 mm x 50 mm 1,050 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 10-10.2 cm
แคปซิลใสปรุ 175 mm x 50 mm 1,000 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 10.5-10.8 cm
แคปซิลใสปรุ  195 mm x 50 mm 900  350    ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 11.5-12.2 cm

 

แคปซิลปรุฉีก พิมพ์ลาย ราคาก.ก.ละ 350 บาท  

 

ชนิด รายละเอียดสินค้า จำนวนชิ้น/กก. ราคาขาย เหมาะสำหรับสินค้า เช่น
แคปซิล for you สีขาว 56mm x 33mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิล for you สีน้ำเงิน 56mm x 33mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิล พิมพ์ลูกศรสีขาว 56mm x 33mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิล for you สีขาว 68mm x 30mm 4,300 350   ฝากระปุกวิตามิน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4 cm
แคปซิล for you สีน้ำเงิน 68mm x 30mm 4,300 350   ฝากระปุกวิตามิน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4 cm

 

 

 แคปซิลปรุฉีก พิมพ์สีทึบ สำหรับฝาขวดน้ำผึ้ง ขวดซอส 

ราคาก.ก.ละ 400 บาท

 

ชนิด รายละเอียดสินค้า จำนวนชิ้น/กก. ราคาขาย เหมาะสำหรับสินค้า เช่น
แคปซิลสีทอง 57mm x 65mm 2,400 400   ฝาขวดน้ำผึ้ง เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิลสีทอง 58mm x 48mm 3,300 400   ฝาขวดน้ำผึ้ง เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
         
         

  

ราคาตามที่แจ้ง  ไม่รวมค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งโดยประมาณ  : 

ค่าส่ง kerry 2 กก. แรก  80 บาท 

ถ้าสั่งจำนวนมาก จัดส่ง DHL นิ่มเอกเพรส 

ค่าจัดส่ง ตามน้ำหนักและระยะทาง  

สามารถตรวจสอบอัตราค่าขนส่งได้ที่ link ด้านข้างจ้า

 


        www.เซลล์ไทย55.com ฟิล์มหด

ฟิล์มหดสำเพ็ง ฟิล์มหดPVC ฟิล์มหดPOF OPP ฟิล์มหดหุ้มสินค้า ฟิล์มหด ถุงหด ถุงShrink Film ฟิล์มหดขายส่ง ถุงหดPOF ฟิล์มหดPOF  ฟิล์มหดสำเพ็ง PVC POF OPP ฟิล์มหดหุ้มสินค้า ฟิล์มหดรีดโค้ง ฟิล์มหดShrink Film  ขายส่งสำเพ็ง ขายปลีกสำเพ็ง ราคาส่งสำเพ็ง

Visitors: 198,895