ฟิล์มหดหุ้มฝาขวด (Cap Seal) ฉลากฟิล์มหุ้มสินค้าป้องกันการแกะ

  แคปซิล  (Cap Seal) หรือฟิล์มหดหุ้มฝาขวด ใช้เพื่อป้องกันสินค้าเปิดก่อนถึงมือลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าก่อนการบริโภค เพียงสวมแคปซิลที่ฝาขวดน้ำดื่ม ฝาขวดเครื่องดื่มสมุนไพร ฝากระปุกยา ฝาขวดอาหารเสริม ฝาขวดแยม ฝาขวดรังนก  แล้วใช้ความร้อนจากเครื่องอบหรือเครื่องเป่าลมร้อน พลาสติกก็จะหดแนบรัดปิดผนึกฝา


แคปซิล (cap seal) แคปซิลฝาขวดน้ำดื่ม มีแบบมาตรฐานพิมพ์ลาย protect for you ลายลูกศรขาว  และแคปซิลใสไม่พิมพ์  มีรอยปรุเพื่อง่ายต่อการฉีกซึ่งลูกค้าสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 กก ขึ้นไป ไม่มียอดขึ้นต่ำในการสั่งซื้อ ไม่มีค่าบล็อกแม่พิมพ์

 

 

 

แค็ปซิล สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น

- ธุรกิจน้ำดื่ม ธุรกิจโรงเเรม  สามารถนำไปหุ้มฝาขวดน้ำในห้องพักป้องกันการแกะของแขกที่เข้าพัก 

- ธุรกิจอาหารเสริม ยา เครื่องสำอางค์ สามารถใช้ในการหุ้มกระปุกยา แท่งลิปสติก มาสค่าลา หลอดดรอปเซรั่ม

        

- ธุรกิจการเกษตร ใช้หุ้มฝาขวดยาฆ่าแมลง ปุ๋ยน้ำ

- ธุรกิจอาหาร  ใช้หุ้มฝาขวดขวดแยม  ฝาขวดรังนก  

  

 - หรือสายพุทธธรรม   แคปซิลสามารถหุ้มตลับพระ ป้องกันการแกะได้อีกด้วย

 

แต่หากลูกค้าต้องการแค็ปซีลที่มีข้อความตามที่ลูกค้าต้องการ

สามารถสั่งผลิตได้  จำนวนขึ้นต่ำ 60 กก และมีค่าบล็อกแม่พิมพ์ 

  

แคปซิล ใสปรุฉีก สำหรับหุ้มเฉพาะฝา หลอดหรือขวด

ชนิด

รายละเอียด

สินค้า

จำนวนชิ้น/

กก.

ราคาขาย

(บาท)

เหมาะสำหรับสินค้า

เช่น

แคปซิลใสปรุ 25 mm x 100 mm 3,500 350   ลิปจุ่ม    เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 cm
แคปซิลใสปรุ 28 mm x 120 mm 2,600 350   ลิปสติก  เส่นผ่าศูนย์กลาง 1.5 cm
แคปซิลใสปรุ 32 mm x 120 mm 2,300 350   ลิปสติก  เส่นผ่าศูนย์กลาง 1.8 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 25 mm 10,000 350   ฝาขวด  เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 75 mm 3,300 350   พิมเสนน้ำ เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 100 mm 2,500 350   ลิปสติก    เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 120 mm 2,100 350   ลิปสติก    เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 35 mm x 150 mm 1,700 350   ลิปสติก    เส่นผ่าศูนย์กลาง 2 cm
แคปซิลใสปรุ 40 mm x 47 mm 4,700 350   ฝาขวดสเปรย์ เส่นผ่าศูนย์กลาง 2.1 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 35 mm 6,000 350   ฝาขวดดรอป  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 60 mm 3,500 350   ขวดดรอป  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.5 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 80 mm 2,600 350   ขวดดรอป  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.5 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 100 mm 2,000 350   ขวดยาเหลือง  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.5 cm
แคปซิลใสปรุ 43 mm x 130 mm 1,600 350   ลิปสติกแท่งเหลี่ยม  กว้างด้านละ 2 cm
แคปซิลใสปรุ 48 mm x 35 mm 5,400 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 2.8 cm
แคปซิลใสปรุ 48 mm x 105 mm 1,800 350   ขวดยาเหลือง  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นขวด 2.8 cm
แคปซิลใสปรุ 50 mm x 50 mm 3,500 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 2.8-3 cm
แคปซิลใสปรุ 56 mm x 40 mm 4,000 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิลใสปรุ 56 mm x 33 mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม   เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิลใสปรุ 62 mm x 47 mm 3,000 350   ฝาหลอดโฟม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3.5 -3.8 cm
แคปซิลใสปรุ 62 mm x 62 mm 2,300 350   ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ 62 mm x 72 mm 2,000 350   ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ 68 mm x 30 mm 4,300 350   ฝากระปุกวิตามิน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4 cm
แคปซิลใสปรุ  72 mm x 32 mm  3,800 350   ฝาขวดนม น้ำผลไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4.1-4.3 cm
แคปซิลใสปรุ  72 mm x 50 mm 2,500 350   หุ้มหัวสเปรย์ หัวปั้ม  ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ  72 mm x 80 mm 1,500 350   หุ้มหัวสเปรย์ หัวปั้ม  ตลับพระ
แคปซิลใสปรุ  78 mm x 30 mm 3,700 350   ฝาขวดรังนก เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4.6-4.7 cm
แคปซิลใสปรุ  80 mm x 30 mm   3,600  350    ฝาขวดรังนก เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4.8 cm
แคปซิลใสปรุ  85 mm x 30 mm  3,500 350    ฝาขวดรังนก เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 5-5.1 cm
แคปซิลใสปรุ  97 mm x 30 mm  3,000 350    ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 5.8 cm
แคปซิลใสปรุ  103 mm x 30 mm  2,800 350   ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 6-6.3 cm
แคปซิลใสปรุ  108 mm x 30 mm  2,700 350    ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 6.5 cm
แคปซิลใสปรุ 108 mm x 50 mm 1,600 350   หุ้มกระปุกน้ำพริก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 6.5 cm
แคปซิลใสปรุ 113 mm x 35 mm 2,300 350   ฝาขวดแยม  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 7 cm
แคปซิลใสปรุ 120 mm x 35 mm 2,100 350   หุ้มกระปุกน้ำพริก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 7.2-7.4 cm
แคปซิลใสปรุ 125 mm x 35 mm 2,000 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 7.5-7.7 cm
แคปซิลใสปรุ 135 mm x 50 mm 1,300 350   หุ้มกระปุกน้ำพริก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 8.3 cm
แคปซิลใสปรุ 143 mm x 35 mm 1,800 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 8.5-8.9 cm
แคปซิลใสปรุ 165 mm x 50 mm 1,050 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 10-10.2 cm
แคปซิลใสปรุ 175 mm x 50 mm 1,000 350   ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 10.5-10.8 cm
แคปซิลใสปรุ  195 mm x 50 mm 900  350    ฝาขวด     เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 11.5-12.2 cm

 

แคปซิลปรุฉีก พิมพ์ลาย ราคาก.ก.ละ 350 บาท  

 

ชนิด รายละเอียดสินค้า จำนวนชิ้น/กก. ราคาขาย เหมาะสำหรับสินค้า เช่น
แคปซิล for you สีขาว 56mm x 33mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิล for you สีน้ำเงิน 56mm x 33mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิล พิมพ์ลูกศรสีขาว 56mm x 33mm 5,000 350   ฝาขวดน้ำดื่ม เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิล for you สีขาว 68mm x 30mm 4,300 350   ฝากระปุกวิตามิน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4 cm
แคปซิล for you สีน้ำเงิน 68mm x 30mm 4,300 350   ฝากระปุกวิตามิน เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 4 cm

 

 

 แคปซิลปรุฉีก พิมพ์สีทึบ สำหรับฝาขวดน้ำผึ้ง ขวดซอส 

ราคาก.ก.ละ 400 บาท

 

ชนิด รายละเอียดสินค้า จำนวนชิ้น/กก. ราคาขาย เหมาะสำหรับสินค้า เช่น
แคปซิลสีทอง 57mm x 65mm 2,400 400   ฝาขวดน้ำผึ้ง เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
แคปซิลสีทอง 58mm x 48mm 3,300 400   ฝาขวดน้ำผึ้ง เส้นผ่าศูนย์กลางฝา 3 -3.3 cm
         
         

  

ราคาตามที่แจ้ง  ไม่รวมค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งโดยประมาณ  : 

ค่าส่ง kerry 2 กก. แรก  80 บาท 

ถ้าสั่งจำนวนมาก จัดส่ง DHL นิ่มเอกเพรส 

ค่าจัดส่ง ตามน้ำหนักและระยะทาง  

สามารถตรวจสอบอัตราค่าขนส่งได้ที่ link ด้านข้างจ้า

 โทร     02-1063412 คุณยุ้ย/คุณจุ๋ม

มือถือ  0969192420 คุณจอย /คุณเปิ้ล


        www.เซลล์ไทย55.com ฟิล์มหด

ฟิล์มหดสำเพ็ง ฟิล์มหดPVC ฟิล์มหดPOF OPP ฟิล์มหดหุ้มสินค้า ฟิล์มหด ถุงหด ถุงShrink Film ฟิล์มหดขายส่ง ถุงหดPOF ฟิล์มหดPOF  ฟิล์มหดสำเพ็ง PVC POF OPP ฟิล์มหดหุ้มสินค้า ฟิล์มหดรีดโค้ง ฟิล์มหดShrink Film  ขายส่งสำเพ็ง ขายปลีกสำเพ็ง ราคาส่งสำเพ็ง

Visitors: 207,389