ขวด PET

ขวด PET คุณภาพสูงสำหรับบรรจุ น้ำดื่ม น้ำปลา น้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ        

Visitors: 113,399